پایگاه خبری سیاست فردا دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی کشور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فاطمه عبدلی

شماره تماس: 09355732773

IRANJORNALIST@GMAIL.COM

سردبیر : وحید اعظمی

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان ، گلپایگان ، خیابان آیت الله سعیدی ، طبقه فوقانی پاساژ کریمی پلاک 56